Het Management Team

In het Management Team (MT) van Imperial Tobacco Joure zijn alle disciplines van de organisatie vertegenwoordigd. Het MT is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen en realiseren van onze strategische doelstellingen. Het MT informeert ons personeel over de resultaten en ontwikkelingen van de organisatie tijdens de personeelsbijeenkomsten welke vier keer per jaar plaats vinden. Daarnaast kun je ze altijd persoonlijk benaderen als je iets wilt weten of wilt bespreken.

Hieke
Hieke Hiemstra
Manager Human Resources
Richard
Richard Neef
Factory Controller
Bart
Bart Zijlstra
Regional Director OTP Europe
Jaap
Jaap Dijkstra
Factory Manager Joure